ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi, şirketlerin bilgi güvenliğine yönelik karşılaşabilecekleri riskleri yönetmek maksadıyla geliştirilmiş sistematik bir yaklaşımdır. Sistem, potansiyel tehditlere karşı bir güvenlik duvarı oluşturulmasını teşvik eder. Bunun yanında sistem; yetkisiz kişilerin şirket belgelerine ulaşması, zarar vermesi ya da ortadan kaldırılmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasını amaç edinir.

ISO 27001 Belgesi Nedir?

ISO 27001 Belgesi, şirketlerin bilgi güvenliği anlamında karşılaşacakları riskleri algılayıp gerekli tedbirleri alması yönünde yeterliliğe sahip olduğunu gösteren bir belgedir. Bu önemli belge, şirketlerin kendileri ya da müşterileri ile ilgili bilgilerin güvende tutulmasını ve yönetilmesini sağlamaya yardımcı olur.

ISO 27001 Belgesi Ne İşe Yarar?

ISO 27001 Belgesi, işletmeniz ile ilgili tüm bilgilerin belirlenen yetki çerçevesinde planlanıp uygulanma sürecini kontrol etmenize destek olur. ISO 27001 kapsamındaki bilgi ve belgeler şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Müşterilerin siparişleri
 • Fiyat teklifleri
 • Maaş bilgileri
 • Personelin özlük bilgileri
 • Firma sözleşmeleri
 • Şirketi envanter listesi
 • Şirket erişim yetkilerinin tanımlanması
 • Şifre, parola ve kriptografi sisteminin kontrolü

ISO 27001 Denetimi Nasıl Yapılır?

ISO 27001, şirketinizdeki kritik bilgilerin güvenliğinin sağlanıp geliştirilmesine yönelik bir sistemdir. Sistemin genel amacı, kurumsal anlamda bilgi güvenliğinin sağlanmasının yanında ihtiyaç duyulması halinde erişilebilirliği engellemektir. Sistemin belli bir denetim mekanizması vardır. Bu kapsamda kullanılan kontrol ve denetim türleri şunlardır:

 • Politika ve prosedürler
 • Kriptolama
 • Şifreler
 • Yasal koruma
 • Eğitim ve farkındalık oluşturma

Yukarıdaki denetim yöntemlerinden de anlaşılacağı üzere bilgiye dayalı sistemin güvenliğini sağlamak sadece teknolojik imkanlarla yapılmaz. ISO 27001 denetim mekanizması, bilgi güvenliğinin sadece teknoloji ile yapılmayacağı, güvenlik mekanizmasının diğer sistemlerle de desteklenmesi gerektiğini gösterir.

ISO 27001 Neden Gereklidir?

Şirketler için ISO 27001 belgesinin alınması yasal bir zorunluluk değildir. Bunun yanında kişisel verilerin korunması kanunu gereği mevzuatın doğru ve düzenli şekilde uygulanması için şirketlere rehberlik etmesi açısından ISO 27001 gereklidir.

BGYS Güvenlik Hedefi Nelerdir?

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin hassasiyet arz eden müşteri bilgilerini, fikri mülkiyetlerini ve finansal verilerini korumaya yönelik uluslararası bir sistemdir. Sistem sayesinde şirketinizle ilgili riskleri analiz edip gerekli tanımlamaları yapabilirsiniz. Bu risk alanlarını azaltabilir, güvenlik zafiyetlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Sistem, sadece bugüne yönelik değil, gelecek adına da etkili güvenlik adımlarını atmanıza yarayacaktır. BGYS ile bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesini, kişilerin bilgiyi görmesinin, değiştirilmesinin ve silinmesinin önüne geçilebilir.

ISO 27001 İçin Gereksinimler Nelerdir?

Günümüzde her türlü bilginin muhafazası için elektronik sistemlere ihtiyaç duyulur. Sistem ihtiyacı her geçen gün artmakta ve bilgilerin güvenliğine yönelik hassasiyet önem arz etmektedir. Dünyada tüm sistemler, büyük ölçüde bilgi temelli yönetilir. Doğal olarak sistem içerisinde her geçen gün daha büyük bir bilgi havuzu oluşmaya başlar. Böyle bir ortamda bilgilerin güvenliğini sağlayacak bir mekanizmanın kurulma zorunluluğu doğar. Elde edilen bilgilerin yetkisiz kişi ya da kurumların eline geçmesi derhal veya zamanla şirketi zor durumda bırakır. ISO 27001 standart ve gereksinimleri şirketteki bilgi varlıklarını yönetmeniz, korumanız ve potansiyel müşterilerinize güven vermenize destek olur.

ISO 27001 Standart Maddeleri Nelerdir?

ISO 27001 standart maddeleri belli dönemlerde güncellenir. Bu maddelere ilişkin son güncelleme 2013 senesinde gerçekleştirilmiştir. ISO 27001 standart maddelerine bakıldığı zaman temel olarak; Kuruluşun Bağlamı, Liderlik, Planlama, İşletim, İyileştirme, Performans ve Değerlendirme gibi ana başlıklarla karşılaşmak mümkündür. Tüm bu standart maddeler aynı zamanda bazı alt başlıklara sahiptir. Örneğin liderlik başlığı altında kurumsal rollere ve yetkilere odaklanılır. Planlama başlığında risk ve olası fırsatlar irdelenir. Amaçları başarmak ve hayata geçirmek adına somut planlamalar yapılır. İşletim başlığı altında bilgi güvenliği risk değerlendirmeleri ön plandadır. Diğer yandan Kuruluşun Bağlamı özelinde tarafların ihtiyaçları ve beklentileri saptanır. İyileştirme tarafında ise uygunsuzlukların daimî iyileştirilmesi benimsenir.

ISO 27001’in Ek-A Maddeleri Nelerdir?

ISO 27001 Ek-A maddeleri oldukça kapsayıcıdır. Bu ek maddeler; İç Organizasyon, Bilgi Sınıflandırma, Varlık Yönetimi, Kullanıcı Sorumlulukları, İşletim Güvenliği, Yedekleme, Kötücül Yazılımlardan Koruma, Bilgi Transferi başta olmak üzere pek çok ana başlıktan meydana gelir. Her bir ek madde için amaçların açıklandığı görülür. Buna göre örneğin; İç Organizasyon maddesinin amacı, kuruluş içinde bilgi güvenliği operasyonu başlatmak ve izlemek amacıyla bir yönetim çerçevesi oluşturmaktır.

Mobil Cihazlar ve Uzaktan Çalışma maddesinin amacı; mobil cihazların güvenliğini sağlamak ve riskleri engellemektir. Varlıkların Sorumluluğu maddesindeki amaç ise kuruluşa ait varlıkları saptamak ve korumaya dair sorumlulukları belirlemektir. Buna göre varlıkların iadesi, sahipliliği, envanteri gibi konularda sorumluluklar netleştirilir. Bu amaçları onlarca madde için açıklamak ve genişletmek mümkündür.

ISO 27001 Kontrolleri Nelerdir?

ISO 27001 kontrolleri bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında aşağıdaki hususların kontrollerini kapsar:

 • Şirketlerin finansal verilerinin korunmasının sağlanması,
 • Fikri mülkiyetlerin korunmasına yardımcı olunması,
 • Hassas müşteri bilgilerinin korunmasına destek olunması.

ISO 27001 kontrolleri uygulanarak riskler yönetilip azalması sağlanabilir.

ISO 27001 Kontrol Maddeleri Nasıl Uygulanır?

ISO 27001 kontrol maddeleri, şirketlerin bu kapsamdaki ihtiyaçları ve risk alanları belirlenerek uygulanır. Bu sayede şirketin ihtiyaçlarına yönelik bir güvenlik kontrol mekanizması üzerine yoğunlaşılmalıdır. Vericorp ekibiyle iletişim kurarak daha detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz.

ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 27001, bilgi güvenliği ve yönetim sistemine yönelik bir sertifika programıdır. Bu kritik belgeyi almak isteyen şirketler, kullandıkları bilgi sistemlerini bir belgelendirme kuruluşuna iki aşamalı olarak kontrol ettirmelidirler. Kontrollerden başarı ile geçen şirketler, sertifikayı almaya hak kazanırlar. Belgenin alınmasına yönelik gerekli hazırlığı yapan firmalar bir belgelendirme kuruluşu ile anlaşmak zorundadırlar.

ISO 27001 Zorunlu Belgeler

ISO 27001 sertifikasını alma girişiminde bulunacak şirketler aşağıdaki evrakları anlaştıkları belgelendirme kuruluşuna sunmak zorundadırlar:

 • Vergi levhası
 • Son ayın da içerikte bulunduğu SGK hizmet listesi
 • İmza sürgüsü
 • Kuruluş sicil belgesi
 • Son sicil gazetesi
 • Şirketin faaliyet belgesi

ISO 27001 Danışmanlık Ücreti Ne Kadar

ISO 27001 danışmanlık ücreti için Vericorp Satış ekibimiz ile iletişime geçerek alabilirsiniz. Fiyat bilgilendirilmesi yapıldıktan sonra belge için girişimde bulunabilirsiniz. Vericorp, ISO 27001 süreç danışmanlığı ile işletmelerin ISO 27001 belgesi almasına yardımcı olur. Gerek istenilen belgeler ve fiyat bilgisi gerekse de sürece dair en güncel bilgileri Vericorp farkıyla öğrenebilirsiniz.

ISO 27001 Belgelendirme Nedir?

ISO 27001 Belgelendirme ya da bir başka ifadeyle ISO 27001 Sertifikalandırma, bilgi yönetim sistemine dair önemli bir referanstır. Temel olarak bilgiye ilişkin varlıkları koruyabilmek ve gerekli güvenlik kontrollerini sağlamak adına geliştirilen bir standarttır. Sertifikanın varlığı her iki tarafa da ciddi düzeyde güven verir. Bilginin bütünlüğü ve şeffaflığı noktasında önemli bir yere sahip olan bu belgelendirme süreci, pek çok kuruluş için gereklidir.

Kuruluş ve işletmeler, ISO 27001 ile beraber risklerini analiz etme ve aksiyon alma şansı bulur. Özellikle değerli bilgilerin korunması ve yönetilmesi açısından bu belgenin temin edilmesi fark yaratır. Belgelendirme ile beraber firmalar, gereklilikleri karşılamış olurlar. Vericorp gibi akreditasyon yetkisi olan oluşumlardan ISO 27001 Belgelendirme konusunda dilediğiniz zaman destek talep edebilirsiniz.

ISO 27001 Belgesinin Geçerlilik Süresi

Belgelendirme kuruluşundan alınan ISO 27001 belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Vericorp’un kendi alanında uzman ekibi sürecin her aşamasında sizi detaylı olarak dair bilgilendirir. ISO 27001 Belgesi alma noktasında profesyonel bir destek arıyorsanız, Vericorp iş birliği için her daim yanınızda! Vericorp; BT Çözümleri, Yönetim Sistemleri ve Web Çözümleri gibi önemli alanlarda, deneyimli ekibiyle hizmet vermeye devam ediyor. Siz de profesyonel bir iş birliği yapmak için Vericorp ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Vericorp Güvenlik Destek Ekibi

Vericorp olarak kurumsal verilere ve kişisel verilerin güvenliğine önem veriyoruz. BT iş operasyonunuza destek vererek iş sürekliliğinin devamını sağlıyoruz. Uzaktan çalışma konularında destek almak için Vericorp Destek Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Vericorp ile BT operasyonlarınızı etkili şekilde yönetmeye başlayın. İşletmenizin iş geliştirme ortağı olarak birçok alanda sürdürülebilir büyüme prensibi ile size destek oluyoruz.

İlk toplantımız ile birlikte teklifimizi aynı gün tarafınıza iletelim.

İletişime Geç